Vedr. afbud
Afbud meldes telefonisk på 2366 0861 i tidsrummet 8.30-16.

Afbud senere end 24 timer før aftalt tid, koster 250 kr.

 

Corona og behandling


Til nuværende og kommende patienter.


Jeg åbner igen fra og med den 20. april 2020


Håndtering af COVID-19: Plan for omstilling og gradvis øget aktivitet i Sundhedsvæsenet

Sundhedsstyrelsen har 14 april. henvendt sig til organisationer i praksissektoren med en ny plan for gradvis øget aktivitet i Sundhedsvæsenet. Planen kan få betydning for tandplejernes arbejde i tandklinikkerne.

Der er med planen sket ændringer i forhold til, hvilke behandlinger der skal tilbydes i tandplejen. I bilaget om ”Principper for faglig prioritering af indsatser i omstillingen af sundhedsvæsenet med gradvis øget aktivitet” fremgår det på side 16:

"Indsatser, der ud fra en konkret faglig vurdering, skal tilbydes:
Behandling og kontrol af mindre alvorlig tandsygdom, herunder mindre og ikke-symptomgivende ’huller i tænderne’, tandkødsbetændelse og mildere former af parodontose (under forudsætning af særlige skærpede omstændigheder og tilrettede procedurer uden bl.a. anvendelse af ultralyd for at mindske smitterisiko).”

 
 
Autoriseret tandplejer Cammilla Hildeborg Johansson - Nørrebrogade 18 B, 8000 Århus C - Email cammilla@bevardintand.dk - Telefon 2366 0861