Behandlingen hos tandplejeren

 

 Vedr. afbud
Rettidigt afbud meldes 24 timer før den aftalte tid.

Læs mere her

 
De behandlinger jeg tilbyder kan inddeles i tre områder:

1. Undersøgelse, vejledning og rensning
2. Behandling af tandkødsbetændelse
3. Behandling af paradentose


Undersøgelse, vejledning og rensning af tænder


Forebyggelse af tandkødsbetændelse og paradentose er langt at foretrække frem for behandling. Den forebyggende indsats er løbende undersøgelse, fjernelse af tandsten og bakteriebelægninger, samt pudsning af tænder og fyldninger. Hertil kan tilføjes vejledning og information om god daglig mundhygiejne, livsstilens betydning, osv.


Behandling af tandkødsbetændelse


Tandkødsbetændelse (gingivitis) skyldes oftest bakteriebelægninger, der ikke er fjernet ved den daglige mundhygiejne og dermed giver betændelse i tandkødet, med blødning, ømhed og hævelse til følge.

I de fleste tilfælde vil en forbedring af mundhygiejnen få problemet til at forsvinde. Hvis den øgede indsats med mundhygiejnen ikke hjælper, er det en god ide at besøge en tandplejer.

Tandkødsbetændelsen kan have sammenhæng med stress og nedsat immunforsvar og i sjældne tilfælde med mere alvorlige sygdomme fx leukæmi, HIV, tarm- og bindevævssygdomme. Herpes simplex virus kan også være en medvirkende faktor til at udvikle paradentose.

Som tandplejer tilbyder jeg undersøgelse og vejledning, så tandkødsbetændelsen enten forsvinder eller der bliver klarhed over, om det er mere alvorligt. Tandkødsbetændelse kan helbredes uden varige men, men ubehandlet kan den udvikle sig til paradentose, der kan føre til varige skader på kæbebenet.


Paradentose


Paradentose (parodontitis, parodontose) betyder betændelse i tændernes støttevæv. Parandentose kaldes også ”de løse tænders sygdom”, da ubehandlet paradentose medfører at det bindevæv og knogler, der holder tænderne på plads, nedbrydes og langsomt forsvinder. Tænderne bliver løse og falder til sidst helt ud.

Hvis paradentosen dækker hele munden, så er overfladen på størrelse med en håndflade. Og som sundhedsperson betragter jeg, som også tandlæger gør, paradentose som et sår. Et sår med samme opbygning som et skinnebenssår.

Behandling af paradentose


Paradentose begynder som en betændelse i tandkødet. Herfra breder betændelsen sig ned i det underliggende væv, der omslutter tandhalsen og -rødderne.

Tandkødslommerne rundt om tænderne bliver dybere og bakterierne kan bevæge sig længere ned mellem tænderne, så bakteriernes giftstoffer nedbryder mere og mere af kæbebenet.

En let fremskreden paradentose behandles ved regelmæssig tandrensning ved tandplejeren, samt en daglig ekstra god mundhygiejne med tandbørste, tandstikkere og tandtråd, og en kost uden sukker.

Ved en mere fremskreden paradentose må sygdommens udvikling stoppes ved at gøre de dybe tandkødslommer mindre, så tænder og tandkød kan holdes rent.

De mest kendte og anvendte metoder
ved paradentosebehandling er: Operation og blødtvævscurettage.

Jeg benytter ikke ultralyd, men almindelige håndinstrumenter!

Laser bruges også mod paradentose, men flertallet af tandlæger er enige om, at laser ikke er effektiv nok. (Tandlægebladet nr. 9 og 10, 2011)


Operation


Tandlæger benytter oftest den traditionelle kirugiske metode, hvor tandkødet fjenes ved operation. Med en kniv løsnes tandkødet og det inficerede tandkød skæres væk. Herefter syes tandkødet sammen igen.


Blødtvævscurettage


Siden 90’erne har en mere skånsom metode været tilgængelig med tilsvarende gode resultater. Ved blødtvævscurettage skæres der ikke i tandkødet, men det betændte væv skrabes forsigtigt væk, så det igen bliver mulig at holde tænderne rene.

Som tandplejer tilbyder jeg blødtvævs-curettage, som jeg har gode erfaringer med gennem snart 10 år.


Fordele og ulemper ved metoderne


En operation er et hurtigere, men også et mere voldsomt indgreb, med efterfølgende smerter.

Blødtvævscurettage har den fordel at antibiotika ofte kan udelades, så kroppen bevarer sin naturlige modstandsdygtighed.

Jeg har praktiseret blødtvævscurettage i snart 10 år og kan se mange fordele ved denne metode. Den er mere skånsom og patienten efterlades uden smerter. Og det er min erfaring at patientens frygt for at mistes sine tænder forsvinder. Og ikke mindst: Metoden har varige resultater.

 
 
Autoriseret tandplejer Cammilla Hildeborg Johansson - Nørrebrogade 18 B, 8000 Århus C - Email cammilla@bevardintand.dk - Telefon 2366 0861