Behandling af paradentose og tandkødsbetændelse

 De behandlinger jeg tilbyder kan inddeles i tre områder:

  • Undersøgelse, vejledning og rensning
  • Behandling af tandkødsbetændelse
  • Behandling af paradentose

Undersøgelse, vejledning og rensning af tænder

Forebyggelse af tandkødsbetændelse og paradentose er langt at foretrække frem for behandling. Den forebyggende indsats er løbende undersøgelse, fjernelse af tandsten og bakteriebelægninger, samt pudsning af tænder og fyldninger. Hertil kan tilføjes vejledning og information om god daglig mundhygiejne, livsstilens betydning, osv.

Behandling af tandkødsbetændelse

Tandkødsbetændelse (gingivitis) skyldes oftest bakteriebelægninger, der ikke er fjernet ved den daglige mundhygiejne og dermed giver betændelse i tandkødet, med blødning, ømhed og hævelse til følge.

I de fleste tilfælde vil en forbedring af mundhygiejnen få problemet til at forsvinde. Hvis den øgede indsats med mundhygiejnen ikke hjælper, er det en god ide at besøge en tandplejer.

Tandkødsbetændelsen kan have sammenhæng med stress og nedsat immunforsvar og i sjældne tilfælde med mere alvorlige sygdomme fx leukæmi, HIV, tarm- og bindevævssygdomme. Herpes simplex virus kan også være en medvirkende faktor til at udvikle paradentose.

Som tandplejer tilbyder jeg undersøgelse og vejledning, så tandkødsbetændelsen enten forsvinder eller der bliver klarhed over, om det er mere alvorligt.

Tandkødsbetændelse kan helbredes uden varige mén, men ubehandlet kan den udvikle sig til paradentose, der kan føre til varige skader på kæbebenet.

Behandling af paradentose

Paradentose begynder som en betændelse i tandkødet. Herfra breder betændelsen sig ned i det underliggende væv, der omslutter tandhalsen og -rødderne.

Tandkødslommerne rundt om tænderne bliver dybere og bakterierne kan bevæge sig længere ned mellem tænderne, så bakteriernes giftstoffer nedbryder mere og mere af kæbebenet.

En let fremskreden paradentose behandles ved regelmæssig tandrensning ved tandplejeren, samt en daglig ekstra god mundhygiejne med tandbørste, tandstikkere og tandtråd, og en kost uden sukker.

Ved en mere fremskreden paradentose må sygdommens udvikling stoppes ved at gøre de dybe tandkødslommer mindre, så tænder og tandkød kan holdes rent.

Rengøring af klinikken

Rengøringen foretages af certificeret virksomhed efter de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinier (NIR)

 

Tandplejer Camminlla i gang med paradentosebehandling

Metoder til  paradentosebehandling

De mest kendte og anvendte metoder ved paradentose-behandling er: Operation og konserverende tandpleje.

Jeg benytter ofte ikke ultralyd, men almindelige håndinstrumenter!

Laser bruges også mod paradentose, men flertallet af tandlæger er enige om, at laser ikke er effektiv nok. (Tandlægebladet nr. 9 og 10, 2011)

Operation

Tandlæger benytter oftest den traditionelle kirugiske metode, hvor tandkødet fjenes ved operation. Med en kniv løsnes tandkødet og det inficerede tandkød skæres væk. Herefter syes tandkødet sammen igen.

Konserverende tandpleje

Siden 90’erne har en mere skånsom metode været tilgængelig med tilsvarende gode resultater. Ved konserverende tandpleje skæres der ikke i tandkødet, men det betændte væv skrabes forsigtigt væk, så det igen bliver mulig at holde tænderne rene.

Som tandplejer tilbyder jeg konserverende tandpleje, som jeg har gode erfaringer med siden 1999.

Fordele og ulemper ved metoderne

En operation er et hurtigere, men også et mere voldsomt indgreb, med efterfølgende smerter.

Konserverende tandpleje har den fordel at antibiotika ofte kan udelades, så kroppen bevarer sin naturlige modstandsdygtighed.

Jeg har praktiseret konserverende tandpleje siden 1999 og kan se mange fordele ved denne metode. Den er mere skånsom og patienten efterlades uden smerter. Og det er min erfaring at patientens frygt for at mistes sine tænder forsvinder. Og ikke mindst: Metoden har varige resultater.